config 365 appen er inddelt i 4 moduler

config365_box_medarbejdere

Medarbejdere

config 365 hjælper dig med at få styr på medarbejdere i din virksomhed.

Proces ved oprettelse af medarbejdere, styr på licenser og adgange.

config365_box_samarbejde

Samarbejde

Gør det nemmere at oprette teams og SharePoint sites med egne skabeloner, fx afdelinger, projekter osv.

Mulighed for at have godkendelsesflow på oprettelser.

config365_box_gaester

Gæster

Få styr på virksomhedens samarbejdspartnere ved at de oprettes ensartet og med overblik over hvilke data samarbejdspartnere har adgang til.

package_ressource2

Ressourcer

Gør oprettelse af ressourcer som fælles postkasser, maillister, servicekonti, samt lokaler og udstyr lettere, med oprettelse igennem config 365.

Modul medarbejdere

Få styr på virksomhedens medarbejdere

Gør oprettelse og daglig håndtering af medarbejdere, licenser og rettigheder lettere ved at samle medarbejderinformation i config 365. config 365 opretter selv alt uden behov for IT konsulent.

Når en medarbejder forlader virksomheden bruges config 365 off-boarding process til at sikre korrekt håndtering og sletning af data iht. GDPR.

I modulet medarbejdere kan du

 • Oprette medarbejdere
  • Oprette medarbejdere med stamdata og mailadresse
  • Få styr på mærkedage som jubilæer og fødselsdage
  • Registrere telefon, pc, serienumre mv.
  • Certificeringer og andre dokumenter gemmes i sikrede medarbejdermapper
  • Process ifm. ansættelse og afskedigelse
  • Samlet oversigt og let sletning iht. GDRP
 • Mail og mailgrupper oprettes automatisk i outlook baseret på config 365
 • Rettigheder og roller oprettes automatisk baseret på config 365
 • Tildel licenser (års eller månedslicenser). config 365 sikrer automatisk brug af ledig licens eller ny licens
 • Licenser kan oprettes med substitut- og prioritet-markering, så det sikres at én medarbejder ikke tildeles for mange licenser
 • Start og slutdato på medarbejdere, så der er styr på rettigheder og ledige licenser
 • Offboarding process, hvor fratrådtes email og onedrive automatisk bliver delt med leder i x dage indtil den slettes (kan også vælges at slettes tidligere, afhængig af virksomheden GDPR politik)
 • Godkendelse af oprettelse af medarbejdere
 • Godkendelse af software bestilt af medarbejderne
 • Automatisk udsendelse af emails med informationer ifm. opstart
 • Automatisk kontrol af licenser og brug af ledige licenser (baseret på start-/slutdata) eller automatisk bestilling af nye licenser hvis ingen ledige
 • Mulighed for automatisk installation af Microsoft software på pc/smartphone
  (kræver eksisterende brug af intune)
 • Rapporter over medarbejdere, telefonbog, afdelingsoversigt, udstyr, licensoversigt som kan tilpasses efter behov.

Modul medarbejdere

Modul samarbejde

Få styr på virksomhedens samarbejde

Gør samarbejde mellem afdelinger eller med en kunde lettere ved brug af samarbejdsrum. Samarbejdsrum tildeler fælles teams og sharepoint platform hvor informationer og filer let kan deles.

Det fulde overblik over hvilke samarbejdsrum der findes og hvem der har adgang virksomhedens data bevares i config 365.

I modulet samarbejde kan du

 • Standard opsætning af samarbejdsrum med automatisk oprettelse af både Teams og Sharepoint sites og rettigheder
 • Automatisk filhåndtering via Sharepoint, samtidig med at filer let ses og gemmes fra Teams uden at medarbejder behøver at styr på teknikken bag sharepoint/teams
 • Rettigheder styres indirekte via gruppemedlemsskab og/eller via direkte medlemskab af det enkelte samarbejdsrum og kan let styres fra config 365 ifm. hvert samarbejdsrum
 • Gæster oprettes automatisk med standard læseadgang til filer (sharepoint) og ikke fuld adgang som standard
 • Oprettelsesprocedure og godkendelsesprocess for nye samarbejdsrum.

Modul samarbejde

Modul gæster

Få styr på virksomhedens gæster

Få overblik over hvilke eksterne samarbejdspartnere, som medarbejderne deler virksomheden data med. I steder for at data udveksles i mail kan eksterne gæster gives adgang til virksomhedens samarbejdsrum.

Let oprettelse samt fuldt overblik over hvilke gæster, der er oprettet. Gæster tildeles rettigheder og samarbejdsrum og kan let lukkes efter end samarbejde eller der kan sættes en automatisk udløbsdato.

I modulet gæster kan du

 • Oprettelse af samarbejdspartnere (virksomheder)
 • Oprettelse af gæstekonti med rettigheder
  • Kontaktinfo og mail
  • Virksomhed (samarbejdspartner)
  • Samlet oversigt og let sletning iht. GDRP
  • Angive intern ansvarlig for gæsten
 • Mulighed for tidsbegrænset adgang og styring af rettigheder til Teams og sharepoint samarbejdsrum
 • Godkendelsesproces for oprettelse/anmodning af gæstekonti
 • Fuldt overblik over aktive gæstekonti og deres rettigheder
 • Rapporter over gæster og rettigheder som kan tilpasses efter behov.

Modul gæster

Modul ressourcer

Få styr på virksomhedens ressourcer

Gør oprettelse af ressourcer som fælles postkasser, maillister, servicekonti, samt lokaler og udstyr lettere, med oprettelse igennem config 365.

Slip for maillister som ikke automatisk vedligeholdes, config 365 gør dette via medarbejderroller i stedet for direkte medlemskab som standard.

I modulet ressourcer kan du

 • Oprettelse og styring af servicekonti
 • Oprettelse af lokaler og udstyr, så de kan kalenderstyres og bookes via Outlook.
 • Oprettelse af mailister og fællespostkasser til brug i Outlook.
 • Medlemmer af mailister kan styres dynamisk ved brug af config 365 medarbejderroller.

Modul ressourcer